(BĐT) - Sở Y tế Hà Nam (Chủ đầu tư) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng trang thiết bị y tế sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh (cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế) năm 2022 - 2023, với tổng dự toán 332,469 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu thuộc kế hoạch đang được đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 24/5/2022, gồm: Gói thầu số 1 Hóa chất và sinh phẩm y tế (giá gói thầu 143,441 tỷ đồng) và Gói thầu số 2 Vật tư y tế (189,028 tỷ đồng).

Kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu khác theo quy định. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.