(BĐT) - Sở xây dựng TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM làm chủ đầu tư, đồng thời trực tiếp làm bên mời thầu, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 323 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Vị trí xây dựng tại số 123 Trương Định, Quận 3, với diện tích 20.290 m2, cao tối đa 20 m, gồm 6 tầng nổi và 4 tầng hầm.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt gồm 11 gói thầu. Theo đó, trong quý III/2020, Bên mời thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước đối với Gói thầu Thi công xây dựng công trình phần ngầm đến bê tông sàn tầng 1 và chống mối công trình (bao gồm chi phí dự phòng) với giá gói thầu 123 tỷ đồng và hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu tư vấn thông qua chỉ định thầu rút gọn.

Trong quý II/2021, Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu xây lắp chính còn lại có giá dự toán 178 tỷ đồng và Gói thầu Kiểm toán.