(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án Phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Bình. Nhà đầu tư là Công ty CP TNI Vĩnh Long.
Hơn 3.026 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình

Hơn 3.026 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình

Dự án được thực hiện tại ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi, xã Đông Bình; ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với quy mô sử dụng đất là 350 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.026,719 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 454,008 tỷ đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình...