(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết ngày 7/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 90.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn trên 26.260 tỷ đồng.
Cơ quan thuế đã hoàn thành việc nâng cấp tờ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên dịch vụ thuế điện tử. Ảnh: Internet

Cơ quan thuế đã hoàn thành việc nâng cấp tờ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên dịch vụ thuế điện tử. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong ngày 7/5/2020, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó, đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 2.013; cá nhân là 2.989.

Nếu tính từ ngày 8/4 đến ngày 7/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 90.190 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 81.402; số cá nhân đề nghị gia hạn là 8.790.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 7/5/2020 là trên 26.260 tỷ đồng. Trong đó, gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 26.054 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 8.130 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.619 tỷ đồng, tiền thuê đất là 3.305 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 207 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 86 tỷ đồng, tiền thuê đất là 121 tỷ đồng).

Nhằm đáp ứng yêu cầu về việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp tờ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Theo ứng dụng mới được nâng cấp này, người nộp thuế có thể gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng, không phải đến trực tiếp cơ quan thuế.