(BĐT) - Trong tháng 2, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 56 phản ánh, kiến nghị của DN. 

Đặc biệt, chỉ riêng từ 1/10/2016 đến 27/2/2017, Ban đã tiếp nhận tới 360 phản ánh, kiến nghị của DN. Trong đó, 215 kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, hiện Ban đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Hội nghị Thủ tướng với DN năm 2017. Dự kiến các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN sẽ được báo cáo tại 2 hội nghị này.