(BĐT) - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phê duyệt các kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 với tổng dự toán là 2.102 tỷ đồng.

Theo đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2022 có tổng dự toán là 1.982 tỷ đồng, chia thành 2 gói thầu, gồm: Gói số 01 Gói thầu thuốc generic 1.254 mục (hơn 1.979 tỷ đồng); Gói số 02 Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 6 mục (2,256 tỷ đồng).

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2022 có 2 gói thầu. Trong đó, Gói thầu Hóa chất 83 mục có giá dự toán là 50,245 tỷ đồng; Gói thầu thuốc generic 47 mục là 70,382 tỷ đồng.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý I/2022.