(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị. Dự án do 3 doanh nghiệp đầu tư, gồm: Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa, Sumitomo Corporation.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có quy mô 481,2 ha với tổng số vốn đầu tư là hơn 2.074 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật; đảm bảo diện tích đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện Dự án phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất… Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.