(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đà Lạt vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi cải tạo, nâng cấp Trung tâm hành chính TP. Đà Lạt với tổng mức đầu tư 161,51 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Lâm Đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 01 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 2,808 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu số 02 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 0,313 tỷ đồng, chỉ định thầu); Gói thầu số 03 Tư vấn thẩm định giá thiết bị (giá gói thầu 0,213 tỷ đồng, chỉ định thầu).