(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có 16.727 doanh nghiệp  (DN) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là những DN không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số địa phương có số lượng DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký lớn nhất là: Hà Nội có gần 4.300 DN; TP.HCM có gần 3.600 DN; Thanh Hóa có gần 990 DN, Hải Phòng có hơn 740 DN…

Lĩnh vực có số lượng DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký lớn nhất là: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 5.740 DN; Xây dựng với 2.568 DN; Công nghiệp chế biến, chế tạo với 2.007 DN…

Việc DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký gây nên một số hệ lụy như: DN hoạt động phi chính thức dẫn đến cạnh tranh bất bình đẳng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh; thất thu thuế của Nhà nước; DN bỏ trốn, mất tích gây phương hại đến quyền lợi của người lao động...