(BĐT) - Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp (DN) thành lập mới thì cũng có tới gần 16,2 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là thông tin đáng chú ý được Tổng cục Thống kê nhấn mạnh trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2020. 
Nghệ thuật, vui chơi, giải trí là các lĩnh vực kinh doanh có số doanh nghiệp thành lập mới giảm trong 2 tháng đầu năm 2020 (ảnh: Internet)

Nghệ thuật, vui chơi, giải trí là các lĩnh vực kinh doanh có số doanh nghiệp thành lập mới giảm trong 2 tháng đầu năm 2020 (ảnh: Internet)

Trong đó, riêng tháng 2, cả nước có 9.163 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 96,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 73,1 nghìn lao động, tăng 10,7% về số DN, giảm 21,4% về vốn đăng ký và giảm 13,5% về số lao động so với tháng 1/2020. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng trước và giảm 35,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có 3.630 DN quay trở lại hoạt động, giảm 57,1% so với tháng trước và tăng 107,8% so với cùng kỳ năm trước; 4.567 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 61% và tăng 61,8%; 3.841 DN ngừng hoạt DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,8% và giảm 12,4%; 2.215 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 36,6% và tăng 67,7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, cả nước có 17,4 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 157,5 nghìn lao động, tăng 9,1% về số DN, giảm 11,1% về vốn đăng ký và giảm 3,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 2 tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 421 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5,7 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2020 là 641 nghìn tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 2 tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trên cả nước là 16,2 nghìn DN, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2019; số DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9,4 nghìn DN, giảm 31,4%; số DN hoàn tất thủ tục giải thể là 2,8 nghìn DN, giảm 11,1%.

DN hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 20,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,3%; xây dựng giảm 23,9%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác giảm 5,5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 12,3%; vận tải, kho bãi giảm 23,2%. Trong 2 tháng, trên cả nước còn có gần 5,7 nghìn DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước.