(BĐT) - Từ ngày 14/9 đến 4/10/2021, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế phát hành hồ sơ yêu cầu của 7 gói thầu cung cấp thuốc biệt dược gốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng giá của 7 gói thầu này là hơn 15.192 tỷ đồng. Trong đó, giá Gói thầu 1 ĐPG.BDG.01.2021 (nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch) là hơn 7.630 tỷ đồng; Gói thầu 2 ĐPG.BDG.02.2021 (nhóm thuốc chống nhiễm khuẩn) là hơn 2.248 tỷ đồng; Gói thầu 3 ĐPG.BDG.03.2021 (nhóm thuốc tim mạch) là hơn 1.087 tỷ đồng; Gói thầu 4 ĐPG.BDG.04.2021 (nhóm thuốc chứa Insulin và điều trị tiểu đường) là hơn 1.870 tỷ đồng; Gói thầu 5 ĐPG.BDG.05.2021 (nhóm thuốc tác dụng trên đường hô hấp) là hơn 752,5 tỷ đồng; Gói thầu 6 ĐPG.BDG.06.2021 (nhóm thuốc tác dụng đối với máu) có giá hơn 618,087 tỷ đồng; Gói thầu 7 ĐPG.BDG.07.2021 (nhóm thuốc dùng trong chẩn đoán) là hơn 1.074 tỷ đồng.