(BĐT) - Trong tháng 8/2020, cả nước có thêm 13.402 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 288.837 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số lao động đăng ký là 96.316 người. Bên cạnh đó, trong tháng 8, cả nước có 4.775 DN quay trở lại hoạt động; 1.416 DN hoàn tất thủ tục giải thể; 3.102 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 88.651 DN đăng ký thành lập, tổng số vốn đăng ký là 1,2 triệu tỷ đồng và 39.001 DN quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, 8 tháng đầu năm 2019, cả nước có trên 90.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1,15 triệu tỷ đồng .