(BĐT) - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2021, cả nước có 11.384 doanh nghiệp (DN) giải thể, chấm dứt tồn tại, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

17 ngành kinh doanh chính đều có số lượng DN giải thể, chấm dứt tồn tại tăng so với cùng kỳ năm 2020, điển hình là khai khoáng (tăng 122%); sản xuất, phân phối điện, nước, gas (118,7%); nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (42,7%).

Trong đó, số DN đã giải thể, chấm dứt tồn tại có thời gian hoạt động từ 0 - 5 năm là 7.343 DN (chiếm 64,5%); 2.137 DN có thời gian hoạt động từ 5 - 10 năm (chiếm 18,8%) và 1.904 DN có thời gian hoạt động trên 10 năm (chiếm 16,7%).

Phân theo quy mô vốn, số lượng DN giải thể, chấm dứt tồn tại tăng ở 4/5 quy mô vốn, tập trung chủ yếu ở mức từ 0 - 10 tỷ đồng với 10.105 DN (chiếm 88,8%), tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở quy mô vốn từ 10 - 20 tỷ đồng có 645 DN (chiếm 5,7%), tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô từ 20 - 50 tỷ đồng có 360 DN (chiếm 3,2%), tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô từ 50 - 100 tỷ đồng có 143 DN (chiếm 1,3%), tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020. Quy mô trên 100 tỷ đồng có 131 DN (chiếm 1,2%), giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2020.