Hơn 10.600 tỷ đồng đầu tư cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tỉnh Lạng Sơn vừa chính thức ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, với tổng vốn hơn 10.600 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, hợp đồng BOT. Sơ bộ tổng mức đầu tư (giai đoạn phân kỳ) khoảng 10.620 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng (chiếm 47,08% tổng mức đầu tư), gồm: vốn ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 2.500 tỷ đồng.

Vốn do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 5.620 tỷ đồng (chiếm 52,92% tổng mức đầu tư), gồm: vốn chủ sở hữu khoảng 1.124 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác khoảng 4.496 tỷ đồng.

Giá trị phần vốn nhà nước trong Dự án sẽ được bố trí chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.502 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng công trình tạm và xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khoảng 3.498 tỷ đồng.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ có tổng chiều dài khoảng 60 km đi qua địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và TP. Lạng Sơn. Trong đó, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43 km. Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài khoảng 17 km.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có điểm đầu tại Km1+800 thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại Km44+749,67 (kết nối với điểm đầu tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có điểm đầu tại Km0+00 tại nút giao IC02 (Km7+700) - Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Điểm cuối tại Km14+356 tại nút giao giữa Quốc lộ 4A và đường đi vào khu cửa khẩu Tân Thanh.

Đoạn tuyến số 2 có chiều dài khoảng 2 km. Điểm đầu Km0+00 tại nút giao với tuyến nối cửa khẩu Hữu Nghị với cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam (Km7+480). Điểm cuối tại Km1+876 tại nút giao giữa Quốc lộ 4A và đường đi vào cửa khẩu Cốc Nam.

Trong giai đoạn phân kỳ, công trình được đầu tư xây dựng quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam được đầu tư quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5 m.

Đến giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang tuyến 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25 m. Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam được hoàn thiện với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22 m.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư