(BĐT) - Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang trong thời gian tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 1TB-HB Cung cấp thiết bị cơ điện thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên có giá được duyệt 1.891,267 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu là 46 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 22/02/2021 đến ngày 22/04/2021.

Trước đó, tháng 1/2021, Gói thầu xây lắp chính của Dự án có giá trị 3.071,59 tỷ đồng đã chính thức được khởi công, do Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng 47 - Công ty CP Lilama 10 thực hiện.