(BĐT) - Theo đánh giá của Tổng cục Lâm nghiệp, chính sách chi trả dịch vụ môi trường  rừng (DVMTR) hiện được các cấp chính quyền và người dân ủng hộ. 
Theo đánh giá của Tổng cục Lâm nghiệp, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hiện được các cấp chính quyền và người dân ủng hộ. Ảnh: Tường Lâm

Theo đánh giá của Tổng cục Lâm nghiệp, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hiện được các cấp chính quyền và người dân ủng hộ. Ảnh: Tường Lâm

Thông qua việc triển khai thực hiện DVMTR đã tạo nguồn thu cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng, tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ rừng.

Đến ngày 10/12/2016, cả nước thu được hơn 1.218,2 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch, trong đó quỹ trung ương thu được gần 852,1 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch; quỹ tỉnh thu được hơn 366,1 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm.