(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu thuộc Dự án thành phần Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới - SAHEP).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án thành phần do Học viện Nông nghiệp làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là 1.189 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tháng 10/2021 tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu thuộc Dự án thành phần. Trong đó, Gói thầu VNUA-G03 Thiết bị phục vụ nghiên cứu có giá gói thầu 210,46 tỷ đồng sẽ áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo quy định của nhà tài trợ.

Gói thầu 02/TV/2021 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu VNUA-G03 áp dụng chỉ định thầu rút gọn; Gói thầu 03/TV/2021 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Gói thầu VNUA-G03 áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.