(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít, thuộc tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh.
Cống Nàng Âm (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những công trình thủy lợi được thực hiện trong dự án này. Ảnh: Internet

Cống Nàng Âm (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những công trình thủy lợi được thực hiện trong dự án này. Ảnh: Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.039,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 894,7 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 144,5 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng gồm các hạng mục: cống Sầy Ðồn; cống Bưng Trường và 4 cống nằm phía bờ Nam của sông Măng Thít (gồm: Mương Khai Lớn, Cái Cá, Sa Rày, Trà Ngoa); nạo vét tuyến kênh La Ghì - Trà Côn và các công trình phụ trợ. Ðồng thời sửa chữa, thay mới cửa cống từ tự động thành cưỡng bức cho 3 cống (Mỹ Văn, Rạch Rum, Nàng Âm) và mở rộng cống Cái Hóp.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện trong 4 năm (2023 - 2026).