(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) Phố Nối A mở rộng với diện tích 92,5 ha, tổng vốn đầu tư là 1.082 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 217 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại xã Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào. Công ty Quản lý khai thác Khu công nghiệp Phố Nối A là nhà đầu tư Dự án. Tiến độ thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thực hiện giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.