(BĐT) - Ngày 15/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Để thắng thầu trong các dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới tài trợ”.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo ADB, Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp tại Việt Nam các cơ hội kinh doanh trong các dự án do hai ngân hàng tài trợ, cập nhật những quy định về đấu thầu của hai Ngân hàng, hệ thống đấu thầu qua mạng của Chính phủ và cách chuẩn bị hồ sơ dự thầu hợp lệ.

Theo thông tin công bố trên website của WB, tổ chức tài chính này đã tài trợ cho Việt Nam hàng chục dự án mỗi năm. Trong đó, năm 2017 là 15 dự án; năm 2016 là 13 dự án; năm 2015 là 7 dự án; năm 2014 là 12 dự án... Dự kiến, trong giai đoạn 2018 – 2020, WB sẽ cho Việt Nam vay khoảng 4 tỷ USD (gồm vốn hỗ trợ chuyển tiếp IDA và vốn IBRD).

Trước đó, vào năm 2014, Hội thảo với cùng chủ đề từng được tổ chức và thu hút đông đảo các bên liên quan và cộng đồng doanh nghiệp là nhà thầu quan tâm tham dự.