(BĐT) - Công ty CP Hoàng Trường vừa trúng Gói thầu số 01 Sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty Than Na Dương - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 73,658 tỷ đồng (giá gói thầu là 74,375 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá thực hiện theo giá dầu diezel tại từng thời điểm.

Từ năm 2017 đến nay, Công ty CP Hoàng Trường đã được công bố trúng 21 gói thầu. Trong đó, gói thầu lớn nhất trúng thầu độc lập là Gói thầu Khoan lỗ mìn; bốc xúc, gạt đất đá phụ trợ, vận chuyển đất đá; xúc than, chế biến than năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khe Sim (trị giá 123,899 tỷ đồng). Với tư cách thành viên liên danh, nhà thầu này từng liên danh với 4 nhà thầu khác trúng Gói thầu số 02 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Công trình thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2019 của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin (657,06 tỷ đồng).

Công ty CP Hoàng Trường có địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, vốn điều lệ đăng ký là 35,5 tỷ đồng.