(BĐT) - Tiếp theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, sáng nay (21/7), Quốc hội tiếp tục các nội dung về công tác nhân sự. Quốc hội đã bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trong đó, 3 nhân sự đắc cử lần đầu gồm: Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, sinh năm 1973, người dân tộc Ê Đê, Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức.

Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê quán Bình Dương. Ông Cường có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội. Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán Cà Mau. Ông Tới có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm; cử nhân lý luận chính trị.

Hoàn thiện nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XV ảnh 1
18 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt Quốc hội

8 nhân sự khác trong danh sách vừa được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV đều là những nhân sự tái cử.

Cụ thể:

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê quán Hải Dương. Ông Cường có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kỹ thuật khoa học hàng hải, Thạc sĩ An toàn Hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán Nghệ An. Ông Tùng là Thạc sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê quán Hà Tĩnh. Bà Nga là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ông Vũ Hồng Thanh sinh năm 1962, quê quán Hải Dương. Ông Thanh có trình độ chuyên môn là Kỹ sư cơ khí; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục của Quốc hội. Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê quán Nghệ An. Ông Vinh là Phó Giáo sư, tiến sĩ Hoá học; cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Bà Nguyễn Thuý Anh sinh năm 1963, quê quán Phú Thọ. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật và hành chính công; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê quán Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê quán Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ; cao cấp lý luận chính trị.

Đối với vị trí Tổng Kiểm toán nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử chức Tổng Kiểm toán nhà nước. Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Các chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu và Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện bà Nguyễn Thị Thanh và ông Dương Thanh Bình đang đảm nhiệm) sẽ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV phân công.

Như vậy, sau hơn một ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành quy trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XV. Nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 18 thành viên gồm: 5 lãnh đạo, 13 Ủy viên; trong đó có 4 gương mặt mới, 3 nữ. 5 lãnh đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội là các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương.