(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, chế biến nông lâm sản, nên cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất. Ảnh: Huấn Anh

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, chế biến nông lâm sản, nên cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất. Ảnh: Huấn Anh

Việc xây dựng Nghị định thay thế nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; tập trung rà soát, sửa đổi các nội dung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với các luật, đặc biệt là các luật mới được ban hành…

Theo Dự thảo Nghị định, tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay đang phát sinh một số vấn đề mới như: dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, chế biến nông lâm sản, do đó cần có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu có hiệu lực tạo ra sân chơi mới, cơ hội mới, thách thức mới cho nông sản Việt Nam, nên cần có chính sách để thúc đẩy đối tượng này phát triển…

Cùng với đó, quá trình thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP có những khó khăn và phát sinh vấn đề mới. Việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi, tích tụ đất nông nghiệp, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn khó thực hiện do khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ. Một số địa phương yêu cầu bổ sung thêm điều kiện để được cấp vốn từ ngân sách trung ương và đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn…