(BĐT) -  Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế (TTBYT) thực hiện công khai giá TTBYT nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về giá, đồng thời hỗ trợ các đơn vị mua sắm trong việc tiếp cận thông tin về giá các gói thầu mua sắm TTBYT cũng như giá TTBYT của các đơn vị cung cấp hợp pháp trên thị trường.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ Y tế khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh TTBYT hoàn thành niêm yết giá TTBYT trước ngày 31/12/2020.

Giá niêm yết là giá bán do chủ thể thực hiện công khai giá quyết định kèm với thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật và thuế, phí các dịch vụ cơ bản tương ứng (bảo hành, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí...) và các thông tin liên quan như giá linh kiện, phụ kiện thay thế chính, giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành... Các chủ thể thực hiện công khai giá sẽ phải tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm quản lý các nội dung, thông tin và cập nhật đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (mục Công khai giá TTBYT). Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án, tổ chức công khai giá trên cơ sở dữ liệu của các đơn vị đã công khai và cập nhật.

Theo Bộ Y tế, Luật Giá đã quy định rõ, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện công khai niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ mà mình sản xuất, kinh doanh. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 có hiệu lực từ ngày 1/9/2020 quy định, điều kiện tham dự thầu của TTBYT là TTBYT đó phải được cung cấp bởi tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu lưu hành TTBYT; hoặc tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu TTBYT; hoặc chủ sở hữu TTBYT ủy quyền. Trường hợp ủy quyền, tối đa không quá 2 lần ủy quyền.