(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu cuối của Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 63 đoạn Km74+200 - Km112+782,59 thuộc địa phận tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư 480,402 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 26 Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác (đoạn tuyến từ Km110+323,28 đến Km112+782,59, giá gói thầu 0,212 tỷ đồng) và Gói thầu số 27 Kiểm toán quyết toán dự án hooàn thành (giá gói thầu 0,415 tỷ đồng).