(BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.584 trường hợp với diện tích hơn 1,9 nghìn ha và tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Trong số này, UBND huyện Long Thành đã chi trả cho 3.470 trường hợp với diện tích hơn 1,5 nghìn ha, số tiền đã được chi trả cho người dân là hơn 7,5 nghìn tỷ đồng.

Trong số các hộ dân đã được phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hiện còn 421 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Nguyên nhân là do các hộ dân này thuộc các trường hợp vắng chủ, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung, không đủ điều kiện hỗ trợ 2 lần nên chưa đồng ý nhận tiền…

Hiện nay, huyện Long Thành đang hoàn chỉnh và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 434 trường hợp tiếp theo. Khi hoàn thành, sẽ có thêm hơn 1 nghìn trường hợp được công khai phương án bồi thường để thực hiện chỉ trả tiền cho người dân.

Đối với các trường hợp đất “giấy tay” - khó khăn lớn nhất cản trở tiến độ Dự án, UBND Tỉnh đã thành lập Tổ công tác gồm đại diện các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp, hỗ trợ huyện Long Thành xử lý các hồ sơ.

Dự kiến các công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho các trường hợp còn lại của dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2021.