(BĐT) -Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) diễn ra ngày 29/3 tại Hà Nội, Đại hội đã họp bàn và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu dự kiến đạt 70.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Hòa Phát diễn ra ngày 29/3/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Hòa Phát diễn ra ngày 29/3/2019

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Tổng Giám đốc Trần Tuấn Dương cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới tăng trưởng tốt nhưng tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, Hòa Phát đã đạt được nhiều thành công lớn, vượt qua nhiều kỷ lục trong sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, Tập đoàn đạt 56.580 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 8.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 21% và 7% so với năm 2017, vượt 3% và 7% kế hoạch năm 2018. Tổng nộp ngân sách nhà nước trong năm là 6.388 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017.

Lĩnh vực thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm 83% doanh thu và 89% lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Năm 2018, Hòa Phát tiếp tục xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3.180.000 tấn các loại thép thành phẩm, tăng 10% so với năm 2017. Thị phần thép xây dựng và ống thép Hòa Phát lần lượt là 23,8% và 27,5%, dẫn đầu toàn quốc. Trong đó, xuất khẩu gần 240.000 tấn thép tới 14 quốc gia, tăng 51% so với 2017.

Dự án Nhà máy tôn mạ màu, mạ lạnh công suất 400.000 tấn/năm đưa vào vận hành công đoạn sơn – mạ và đã cho ra thị trường các loại sản phẩm tôn mạ kẽm và mạ màu từ tháng 4/2018.

Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất đã hoàn thành 70% khối lượng công việc các hạng mục giai đoạn I của Dự án tính đến thời điểm cuối năm 2018. Các hạng mục thuộc giai đoạn 2 và cảng biển nước sâu cho phép tàu 200.000 tấn cập bến đang được tích cực triển khai.

Về kế hoạch năm, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát năm 2018 đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; tờ trình trích lập các quỹ; phương án chia cổ tức 2018 và dự kiến 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Mức chia cổ tức năm 2018 là 30% bằng cổ phiếu./.