(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 với doanh thu bán hàng đạt 2.038 tỷ đồng, tăng 29,3% so với quý II/2020; lợi nhuận sau thuế đạt 333,1 tỷ đồng, tăng 23,7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang đạt 3.987 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 28,79% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng 625 tỷ đồng, tăng 33%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 6.380 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 27,2%, tương đương 1.741 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 7.552 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 16%. Sản phẩm chủ lực đóng góp chính cho kết quả kinh doanh của Công ty là phốt pho vàng, ước đạt 3.240 tỷ đồng doanh thu khi nhu cầu trên thế giới đang tăng và giá mặt hàng này vẫn chưa thấy đỉnh. Mảng phân DAP ước đạt 900 tỷ đồng doanh thu và phân bón MAP dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu…