(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Hòa Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Khu vực đá vôi nêu trên có diện tích 18,1 ha. Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh được giao thực hiện công bố công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện Lương Sơn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá đối với khu vực nêu trên.