(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình. Theo đó, thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình (Bên mời thầu) được giao làm các thủ tục chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến hơn 128 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Theo dự kiến của UBND tỉnh Hòa Bình, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án là 31,3 tỷ đồng.