Hỗ trợ 2% lãi suất: Mới giải ngân được 85 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc thực hiện, giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt hơn 78,3 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16.009 tỷ đồng; giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đạt khoảng 3.744 tỷ đồng; giải ngân hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đạt hơn 85 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay là 50.173 tỷ đồng.

Riêng về chi đầu tư phát triển, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số vốn 176.000 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã giao 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án. Đối với số vốn 28.862 tỷ đồng còn lại, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 129 dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn là 14.710 tỷ đồng; 40 dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư là 10.820 tỷ đồng; các dự án chưa thông báo là 3.332 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, nỗ lực xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến hết tháng 11/2022, đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc; đã ban hành 17/17 văn bản theo yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP (bao gồm 6 Nghị định, 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 3 Thông tư và 3 văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của các bộ).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư