Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai gửi công điện yêu cầu hồ thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy vào 16h ngày 2/10.
Hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả vào 16h ngày 2/10

Hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả vào 16h ngày 2/10

Theo công điện của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, vào hồi 14h00 ngày 2/10/2020, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 216,08 m (trên mực nước dâng bình thường 1,08 m), lưu lượng đến hồ 3.217 m/s, tổng lưu lượng xả 4.489 m/s; mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,99 m (dưới mực nước dâng bình thường 0,01 m), lưu lượng đến hồ 5.124 m/s, tổng lưu lượng xả 3.984 m3/s; mực nước hồ Thác Bà lúc 13h00 ngày 2/10/2020 ở cao trình 58,16 m (trên mực nước dâng bình thường 0,16 m), lưu lượng đến hồ 1.181 m3/s, tổng lưu lượng xả 903 m3/s.

Căn cứ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa, hiện trạng các hồ chứa, Bản tin dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và tình hình mưa lũ hiện nay, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty CP Thủy điện Thác Bà kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn công trình và hạ du để thực việc xả lũ:

Hồ Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 16h00 ngày 2/10/2020. Hồ Thác Bà chủ động vận hành các cửa xả để đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình + 58m theo quy định. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hiện trạng công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 1/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công văn số 404/VPTT về việc bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà.

Theo đó, vào hồi 15h chiều 1/10, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 216,27 m (trên mực nước dâng bình thường 1,27 m), lưu lượng đến hồ 4.112 m3/s, tổng lưu lượng xả 2.601 m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện); mực nước hồ Thác Bà ở cao trình 58,08 m (trên mực nước dâng bình thường 0,08 m), lưu lượng đến hồ 721 m3/s, tổng lưu lượng xả 402 m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện).

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty CP Thủy điện Thác Bà: mở một cửa xả đáy hồ Sơn La, mở một cửa xả đáy hồ Thác Bà vào hồi 16 giờ ngày 1/10 để đưa mực nước thượng lưu hồ không vượt quá cao trình +58 m. Hồ Hòa Bình tiếp tục duy trì một cửa xả đáy và sẵn sàng phương án mở thêm cửa xả thứ 2 khi có lệnh.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hiện trạng công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Theo ông Khương Thế Anh, Giám đốc Thủy điện Sơn La, đây là lần đầu tiên sau 2 năm, hồ Sơn La xả lũ, với việc mở 1 cửa xả lưu lượng nước là 1.839 m3/s.

Theo VOV