(BĐT) - Ngày 31/5, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7,25%. Thời gian thanh toán vào ngày 14/6.

Như vậy, với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 362,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt 3 cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 24,25% với tổng chi là 1.212,5 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã trả cổ tức 2 đợt năm 2020 với tỷ lệ 11%.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với sản lượng điện sản xuất đạt 7.159 triệu kWh. Tổng doanh thu đạt 8.978,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 210,4 tỷ đồng. Trả cổ tức tỷ lệ 8%.

Kết thúc quý I, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.990 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 22,2% kế hoạch.