(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 1.989 tỷ đồng, giảm  34% so với quý I/2020. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng mạnh dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm về mức 1,2% từ mức 13% cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 3 lần lên 21 tỷ đồng song vẫn không thể bù đắp được chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, dù cả 2 khoản này đều ghi nhận giảm lần lượt 73% và 19,5% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế âm 11,2 tỷ đồng, ghi nhận quý lỗ đầu tiên kể từ quý III/2018.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân thua lỗ trong kỳ là do sản lượng điện hợp đồng (Qc) giao thấp, bên cạnh đó giá điện cố định của hợp đồng mua bán điện giảm do profile giá bắt đầu từ năm 2021 dẫn đến doanh thu từ giá cố định không đủ bù đắp chi phí cố định.