(BĐT) - Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HMC) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 17%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/6 và ngày thanh toán là 29/6.

Được biết, với 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 35,7 tỷ đồng cho cổ đông.

Trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,4% và 910,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.454 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 44 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 147% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của HMC tăng 7,2% so với đầu năm lên 957,5 tỷ đồng.