(BĐT) - Ngày 20/8 tới, Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 20/9.

Như vậy, với hơn 11,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 11,9 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ tối thiếu là 8%.

Về tình hình kinh doanh, Công ty mới công bố Báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần đạt gần 32,3 tỷ đồng, tăng 73,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 11,8 tỷ đồng, gấp 4,9 lần so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 78,8 tỷ đồng, tăng 110,1%. Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt 27,2 tỷ đồng; lãi ròng đạt 21,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 4,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 185 tỷ đồng, tăng 3,7% so với hồi đầu năm.