(BĐT) - Theo số liệu mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 15/8/2019, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 139.103 tỷ đồng, đạt 37,5% kế hoạch, dự kiến đến hết tháng 8, lũy kế vốn đầu tư giải ngân là 153.817 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch.   
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến 15/8, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 138.156 tỷ đồng, trong đó: vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 112.169 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 7.123 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 18.863 tỷ đồng. Nguồn thu để lại giải ngân là 947 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch KBNN nhận được.

Trong công tác chi thường xuyên, tính đến 15/8/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát 541.436 tỷ đồng, đạt 51,9% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện hơn 7.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền từ chối thanh toán là 21,1 tỷ đồng.