(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 3 đạt 24,82 tỷ USD. Nhờ đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước 3 tháng đầu năm đạt 122,73 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 77,37 tỷ USD, tăng 3,8%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 45,35 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Hết tháng 3, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 63,23 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp FDI đạt 42,55 tỷ USD, tăng 3,6% và chiếm 67,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Hết tháng 3, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 59,49 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng các doanh nghiệp FDI đạt 34,82 tỷ USD, tăng 4,1% và chiếm 58,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, cán cân thương mại quý I/2020 thặng dư 3,74 tỷ USD.