(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 31/1/2019, ước tính toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng 204,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Như vậy, tổng số nợ xấu đã xử lý đạt trên 40,1% tổng nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Riêng năm 2018, tổng số nợ xấu được xử lý là khoảng 113,4 nghìn tỷ đồng.

Trong công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, NHNN xác định mục tiêu tiếp tục triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Đồng thời, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Việc xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng…