(BĐT) - Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2019, tỉnh Tiền Giang sẽ có 212.087 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), chiếm 19,44% lực lượng lao động.
Hết năm 2019, tỉnh Tiền Giang sẽ có 212.087 người tham gia BHXH. Ảnh Internet

Hết năm 2019, tỉnh Tiền Giang sẽ có 212.087 người tham gia BHXH. Ảnh Internet

Đây là báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang vừa gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết thi hành Luật BHXH giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn.

Theo UBND Tỉnh, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tăng bình quân 12,9%/năm. Tính đến 30/9/2019, toàn Tỉnh có 204.323 người tham gia BHXH, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 198.663 người (đạt 94,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao), 5.660 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 83,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Để đạt được kết quả này, từ năm 2016 - 2019, toàn Tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH. Cụ thể, toàn Tỉnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho cán bộ nguồn và tuyên truyền viên pháp luật lao động với 1.924 lượt người tham dự; tổ chức 22 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 5.522 người lao động tại 27 doanh nghiệp; tổ chức 1 hội thi tìm hiểu pháp luật lao động - công đoàn có lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH với 320 người lao động và người sử dụng của 60 doanh nghiệp tham dự; cấp phát 700.000 tờ rơi, tờ gấp, treo 185 băng - rôn tuyên truyền, phát thanh 60 lượt về chính sách BHXH trên đài truyền thanh cấp xã…