Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng HDBank trong năm qua đạt 5.018 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, nợ xấu dưới 1%.
Giao dịch tại quầy của HDBank.

Giao dịch tại quầy của HDBank.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với các chỉ tiêu hoạt động ghi nhận sự bứt phá. Trong đó, thu nhập lãi thuần 2.888 tỷ đồng, tăng 33,6%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh 65,2%, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động (TOI) lên 3.344 tỷ đồng, tăng 25,8%. Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát. Lợi nhuận trước thuế 1.570 tỷ đồng, tăng 40,1%.

Tính chung cả năm 2019, thu nhập lãi thuần hợp nhất 9.747 tỷ đồng, cao hơn 27,5% so với năm 2018. Biên lãi thuần (NIM) mở rộng, từ mức 4,2% cuối năm 2018 lên 4,8% và là một trong những ngân hàng có NIM tốt trên thị trường. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 596 tỷ đồng.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn thu nhập chính này đã giúp tổng thu nhập hoạt động lần đầu tiên trong lịch sử HDBank đạt 11.388 tỷ đồng, tăng 20,6%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát ở mức thấp nhờ chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành. Hệ số chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) tiếp tục được cải thiện, đạt 44,6%, tốt hơn đáng kể mức 47% của năm 2018.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng 5.018 tỷ, vượt 25,3% so với năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 25,6%.

Với kết quả tích cực như trên, HDBank thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về tỷ suất sinh lời. Cụ thể, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) hơn 1,8% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) 21,6%.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản hợp nhất ngân hàng là 229.477 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 20.381 tỷ đồng, cao hơn 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp) 153.004 tỷ, trong đó dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ 140.422 tỷ đồng.

Theo Vnexpress