(BĐT) - UBND thị xã Long Mỹ đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện Dự án Chợ Long Mỹ tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, diện tích khu đất xây dựng chợ Long Mỹ gồm 8.375,6 m2 đất chợ và 559,6 m2 đất thương mại, dịch vụ. Tài sản sẽ được tổ chức đấu giá theo phương thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất. Thời hạn thuê đất là 50 năm. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 76,859 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất là 72,145 tỷ đồng, tài sản trên đất là 4,7 tỷ đồng.