(BĐT) - Theo Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang, kế hoạch đầu tư công năm 2017 giao đầu năm tổng số 1.287,680 tỷ đồng, đến nay là 1.724,707 tỷ đồng (tăng 437,027 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm). Trong đó, kế hoạch vốn phân bổ để thực hiện dự án là 1.422,557 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8/2017, tổng khối lượng thực hiện là 983,809/1.422,557 tỷ đồng, đạt 69,16%, cao hơn 3,17% so với cùng kỳ 2016. Giá trị giải ngân 873,875/1.422,557 tỷ đồng, đạt 61,43%, cao hơn 2,87% so với cùng kỳ 2016.