Phần lớn dự án điện mặt trời tập trung ở phía Nam, nhiều nhất là ở Ninh Thuận, Bình Thuận trong khi vẫn còn 260 dự án đang chờ duyệt.
Hàng trăm dự án điện mặt trời tập trung ở đâu ảnh 1
Theo Vnexpress