Tiền bán thuốc lá lậu bị bắt giữ phải nộp vào NSNN

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền thu từ bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.
Tang vật của một vụ việc bắt giữ thuốc lá lậu của Hải quan An Giang.
Tang vật của một vụ việc bắt giữ thuốc lá lậu của Hải quan An Giang.

Dự thảo quy định, các loại chi phí liên quan đến việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu gốm: Kiểm nghiệm, giám định chất lượng; vận chuyển, giao nhận, bảo quản từ khi có quyết định tịch thu đến khi hoàn thành việc bán đấu giá; chi xác định giá khởi điểm để đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá...

Với số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản là thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá, sau khi trừ đi các khoản chi phí theo quy định, được nộp toàn bộ vào NSNN theo phân cấp. Hàng năm, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện bán đấu giá lập dự toán các khoản chi để phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá để tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên của đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

Các nội dung chi gồm: Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá; chi bồi dưỡng trong thời gian điều trị cho cán bộ, chiến sỹ bị chết trong quá trình điều tra bắt giữ; chi mua tin; chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia điều tra, mật phục, truy bắt, kiểm tra, kiểm soát đối tượng buôn lậu thuốc lá…

Trường hợp cán bộ, chiến sỹ bị chết, mức hỗ trợ cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị chống buôn lậu thuốc lá quyết định nhưng tối đa không vượt quá 10 tháng mức tiền lương cơ sở; mức chi bồi dưỡng là 100.000 đồng/người/ngày; chi mua tin của mỗi vụ việc tối đa không quá 100 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền tiền bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu có giá trị dưới 5 tỷ đồng; tối đa không quá 200 triệu đồng đối với các vụ việc có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên.


Hải quan