Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá polymer phế liệu

(BĐT) - Nhà máy In tiền quốc gia thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá polymer phế liệu

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Nhà máy In tiền quốc gia. Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin tài sản đấu giá:

a) Tên tài sản: Là polymer phế liệu thu hồi của Nhà máy In tiền quốc gia.

b) Giá khởi điểm: 1.659.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT 10% và toàn bộ chi phí liên quan để giao hàng tại kho của Nhà máy In tiền quốc gia), chi tiết như sau:

- Đơn giá khởi điểm đấu giá: 5.530 đồng/kg (đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 10 % và toàn bộ chi phí liên quan để giao hàng tại kho của Nhà máy In tiền quốc gia).

- Khối lượng polymer phế liệu đấu giá: Khoảng 300.000 kg.

c) Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

d) Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Nhà máy In tiền quốc gia quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

Trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của Nhà máy In tiền quốc gia

4

Năng lực, kinh nghiệm:

 

4.1

Kinh nghiệm trong tổ chức đấu giá tài sản

Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên

4.2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 02 đấu giá viên

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính; và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

6

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư Pháp công bố

Đáp ứng

7

Tiêu chí khác

Có bản cam kết ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Nhà máy In tiền quốc gia lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà máy In tiền quốc gia. Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.

- Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ: Phòng Quản trị - Nhà máy In tiền quốc gia, Điện thoại: 024. 85875903.   

Trân trọng kính mời./.

PV