Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ thanh lý của Nhà máy In tiền quốc gia

(BĐT) - Nhà máy In tiền Quốc gia. Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ thanh lý để đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá:

a) Nội dung tài sản:

 Là tài sản cố định của Nhà máy In tiền quốc gia được phép bán thanh lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Giá khởi điểm: 5.400.000 đ (Bằng chữ: Năm triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Cụ thể như sau:

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách tài sản cố định

Đơn vị tính

Số lượng

Thành tiền (VNĐ)

1

Xe nâng bán tự động LIFTEK DGB 1000M

cái

1

200.000

2

Xe ô tô SUZUKI 8 chỗ ngồi, sx 1997

cái

1

4.000.000

3

Cân điện tử Metter PM16

cái

1

200.000

4

Máy khâu thép Mltinaks 9 dập ghim bán tự động)

cái

1

500.000

5

Máy khâu thép Mltinaks 9 dập ghim bán tự động)

cái

1

500.000

6

Cộng:

5.400.000

 

            Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tiêu chí: Mọi Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Nhà máy In tiền quốc gia quyết định. Tổ chức đấu giá phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chí, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu.

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết.

Trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Phù hợp theo yêu cầu của Nhà máy In tiền quốc gia.

4

Năng lực, kinh nghiệm:

 

 

- Kinh nghiệm trong tổ chức đấu giá tài sản;

Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/ tháng của năm).

 

- Số lượng đấu giá viên.

Có tối thiểu 02 đấu giá viên.

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính; và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

6

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư Pháp công bố.

Đáp ứng.

7

Tiêu chí khác.

Có bản cam kết ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng ...

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Nhà máy In tiền quốc gia lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà máy In tiền quốc gia, số 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Vương Văn Tuấn – Phó Trưởng phòng Quản trị - Nhà máy In tiền quốc gia. ĐT: 098 8080 298; 024.322 722 89.

Trân trọng thông báo!

PV