Sở Giao dịch I - VDB thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Trường Trung học tư thục du lịch miền Trung

Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt nam (VDB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản:

Tên: Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, địa chỉ tài sản, chất lượng của tài sản bán đấu giá:

- Tài sản bao gồm:

+ Hệ thống trạm điện bao gồm: Trạm biến áp kiểu trong nhà 180 KVA-10 (22)/0.4 KV (trạm biến áp kiểu kín); Đường dây 22KV: Đường dây trên cao, chiều dài 1.025 m. Điểm đầu: Đấu nối tại cột số 30 nhánh rẽ các trạm biến áp chiếu sáng đường Bình Minh; Điểm cuối: Tại trạm biến áp Trường Trung học tư thục du lịch miền Trung; Đường dây 0,4 KV: Đường dây cáp đi ngầm có chiều dài 560 m. Hệ thống Trạm điện: Đã đưa vào sử dụng từ năm 2006, hiện sử dụng bình thường.

+ Hạng mục Cơ sở thực tập: Nhà xây dựng dở dang đến mái tầng 2, chưa hoàn thiện.

- Địa chỉ tài sản: Tại Trường Trung học tư thục du lịch miền Trung. phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 175.070.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 08/07/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Tín dụng 3, Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đ/c: Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39425845 - Di động: 0913.359.927 (Chị Hương).