Hà Nội sửa đổi quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 11 về xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước; sửa đổi, bổ sung Điều 13 về lập hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 về thực hiện xét chọn hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sửa đổi Điều 15 về giá dịch vụ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Đối với trường hợp trúng đấu giá tại khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trình UBND Thành phố phê duyệt.          

Thu Giang