Hà Giang: Bán trụ sở làm việc huyện Quản Bạ

(BĐT) - Ngày 14/9/2016, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đã gửi thông báo bán đấu giá tài sản là Trụ sở làm việc cùng các tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) của Huyện ủy (cũ) huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang. 

Thời gian xem tài sản từ 14/9/2016 đến 14/10/2016, tổ chức bán đấu giá vào sáng ngày 17/10/2016. Mức giá khởi điểm 7,24 tỷ đồng.

Tài sản bao gồm trụ sở làm việc Huyện ủy cũ, nhà làm việc các ban xây dựng Đảng, nhà làm việc khối dân, nhà công vụ… diện tích hàng trăm m2 mỗi đơn vị.

Theo yêu cầu, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải triển khai dự án gắn với trung tâm thương mại tại khu đất Huyện ủy cũ theo phương án đã cam kết. Khi được Nhà nước cho thuê đất theo quy định, nếu quá 12 tháng sau khi tiếp nhận bàn giao mà không tiến hành xây dựng theo phương án đã đăng ký thì Nhà nước có quyền thu hồi không bồi thường thiệt hại.     

Đan Nguyên